Kvalitet & miljö

Så arbetar vi på PB:s Håltagning

När du anlitar PB:s Håltagning anlitar du ett företag där beställaren sätts i centrum och där kvalitet är ett honnörsord. Att pruta på kvaliteten i entreprenadarbeten blir oftast förödande i längden. I dagens regel- och normtäta samhälle med allt mer komplexa bygglösningar har både du som beställare och de underentreprenörer som du anlitar ett stort och växande ansvar. Det är därför av största vikt att i alla byggsammanhang använda sig av professionella och organiserade underentreprenörer. Därför satsar vi på att utveckla och förbättra våra tjänster i fråga om kunskap, effektivitet, säkerhet, kapacitet och inte minst miljö. För att du som beställare ska få dra nytta av den bästa och senaste tekniken inom området gäller det att anlita rätt entreprenör.

Vi är medlemmar i Håltagningsentreprenörerna, HiB

Vi är stolta medlemmar i Håltagningsentreprenörerna. Det innehär att:

  • Vi har dokumenterad kunskap om byggnadsmaterial, betonghåltagningsteknik och stor kompetens i val av skärande verktyg
  • Vi besitter praktisk och teoretisk erfarenhet avseende befintliga håltagningsmetoder, vilket är ovärderligt vid planering av ett håltagningsprojekt
  • Våra håltagare har yrkesbevis
  • Vi har kunskap om upprättande av rivningsplaner, hantering av miljöfarligt avfall, återvinning samt vetskap om inre och yttre miljöförbättrande åtgärder
  • Vi som HiB-ansluten håltagningsentreprenör genomgår kontinuerligt vidareutbildningar inom sitt specifika arbetsområde och håller en löpande kvalitetsutveckling.

PB:s Håltagning AB har fokus på kvalitet och miljö. Vår kvalitetsplan är baserad på och anpassad efter våra kunders krav på kvalitetssäkring och dokumentation. Vår kvalitetspolicy skapar förtroende för vår verksamhet. Vårt övergripande mål är att uppfylla kundernas krav avseende kvalitet, funktion, tid och ekonomi. Samtliga åtaganden (beställningar), små som stora, utförs på ett fackmannamässigt och noggrant sätt. Vi lägger vikt vid att entreprenadåtagandet är väl genomarbetat tillsammans med beställaren för att undvika missförstånd. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetssätt och rutiner så att vi kan bidra till våra kunders utveckling. För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan i våra projekt ingår samtliga skeden av entreprenaderna i miljöplanen. Vi miljöstyr våra objekt enligt gällande miljölagstiftning.

Vi tillämpar ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.